Đang thực hiện

Lịch sử làng nghề trống đọi tam
Đăng ngày : 15:12 20/05/2016
Làng nghề trống Đọi Tam là làng nghề duy nhất tại Việt Nam chuyên sản xuất trống chùa, trống trường học, trống đình, trống hội đã được nhà nước công nhận là làng nghề