0936.266.111

Trống Cúng

Trống Cúng là loại trống nhỏ được làm bằng tang gỗ mít da trâu. Trống được dùng trong các lễ hát chầu văn hoặc các lễ cúng bái của người dân Việt Nam. Trống có kích cỡ nhỏ, khi đánh trống âm nghe thanh cao, lảnh lót, nhưng hơi đanh và rất gọn tiếng. Trống đánh để giữ nhịp hát, đánh bắc cầu giữa hai đoạn hát và khi đánh có tính bắc cầu nối nhịp giữa hai đoạn hát với nhau. Trống cúng hay còn gọi là trống đế và trống hát chầu văn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.